Powiatowa Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

w Czechowicach - Dziedzicach

Najnowsze aktualności

Zapoznaj się z najnowszymi aktualnościami

O Nas

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Misja

Poradnia zatrudnia pedagogów, psychologów i logopedów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom.

Pomoc

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadpodstawowej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Region

Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta i gminy Czechowice- Dziedzice, gminy Bestwina i gmin starostwa bielskiego. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola), otaczamy opieką osoby zamieszkałe na terenie działania naszej Poradni.

Bezpłatne

Nasze usługi są bezpłatne. Korzystanie z nich jest dobrowolne. Wizyty nie wymagają skierowań. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Działalność

Zapoznaj się z obszarami działalności naszej Poradni

Zdjęcie przedstawiające dzieci

Dzieci i Młodzież

Sprawdź co oferujemy dla dzieci i młodzieży

Zdjęcie przedstawiające rodzinę

Rodzice

Sprawdź co oferujemy dla rodziców

Zdjęcie przedstawiające nauczyciela

Nauczyciele

Sprawdź naszą ofertę dla nauczycieli