SZKOŁA PODSTAWOWA

Dział obejmuje opieką uczniów uczęszczających do klas IV – VI szkoły podstawowej.

Zespół specjalistów prowadzi:

  • diagnozę i terapię psychologiczną, neuropsychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  • diagnozę specyficznych trudności w nauce czytania i pisania – dysleksja rozwojowa (dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
  • zajęcia indywidualne o charakterze korekcyjno - kompensacyjnym
  • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo metodą Treningu Zastępowania Agresji (ART)
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia według autorskiego programu terapeutyczno – rozwojowego dla uczniów klas IV- VI pt.”Akademia Rozwoju”
  • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce