Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku - Białej

Swoim zasięgiem obejmuje szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu bielskiego. 
Zatrudnia pedagogów, psychologów
i logopedów i terapeutów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy.

Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jemu, 
jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne!

Siedziba naszej Poradni znajduje się:
Czechowice – Dziedzice
ul. Traugutta 11
(na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych)

Siedziba Filii Poradni znajduje się:
Bielsko – Biała
ul. Piastowska 44
(w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty, parter)

Kontakt telefoniczny:
32 215 22 20 Poradnia w Czechowicach – Dziedzicach
33 811 82 47 Poradnia w Bielsku – Białej

Adres e-mail:
poradnia.pp@wp.pl
pppp.bielsko@gmail.com

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się: 
w Czechowicach – Dziedzicach:
– w pierwszy i trzeci piątek miesiąca
w Bielsku – Białej:
- w drugi i czwarty piątek miesiąca
Godziny pracy:
Czechowice – Dziedzice                                 Bielsko-Biała 
Poniedziałek: 8.00 -18.00                                            Poniedziałek: 8.00 -17.00
Wtorek: 8.00 -18.00                                                      Wtorek: 8.00 -17.00
Środa: 8.00 -18.00                                                         Środa: 8.00 -17.00
Czwartek: 8.00 -18.00                                                  Czwartek: 8.00 -17.00
Piątek: 8.00 -15.00                                                         Piątek: 8.00 -16.00