GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dział obejmuje opieką uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zespół specjalistów prowadzi

 • diagnozę i terapię psychologiczną, neuropsychologiczną i pedagogiczną
 • terapię i konsultacje dla osób nie radzących sobie z emocjami, mających problemy  w kontaktach z rówieśnikami, uzależnieniami
 • terapię grupową i indywidualną (psychoterapeuci pozostają pod stałą superwizją)
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo metodą Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci mających specyficzne trudności w nauce
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne na terenie szkół
 • warsztatowe zajęcia tematyczne (trening asertywności, trening twórczości, zajęcia profilaktyczne itp.)
 • diagnoza problemów w zespole klasowym
 • doradztwo zawodowe dla uczniów stojących przed wyborem kierunku dalszego kształcenia/zawodu