DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

  • terapię rodzinną i mediację w sytuacjach kryzysowych
  • grupa dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania  rozwoju 
  • zajęcia Szkoły dla Rodziców,
  • grupa wsparcia dla rodziców
  • grupa rozwojowa dla rodziców
  • prelekcje dla rodziców