DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, NAUCZYCIELI

  • indywidualne konsultacje w sprawach uczniów
  • prelekcje dla rad pedagogicznych zgodne z zapotrzebowaniem danej szkoły
  • warsztaty, spotkania psychoedukacyjne
  • doradztwo psychologiczno-pedagogiczne pracy z uczniem, rodziną ucznia
  • grupy metodyczno – szkoleniowe dla pedagogów szkolnych
  • grupa metodyczno – szkoleniowa dla nauczycieli przedszkola
  • grupa wsparcia dla logopedów
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych